Wodomierz do podlewania ogrodu

Instalacja dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu, który odlicza wodę nie trafiającą do kanalizacji

Jak to zrobić?

 1. Zamontuj dodatkowy wodomierz do podlewania ogrodu.
 2. Zgłoś pisemnie zamontowanie wodomierza do RPWiK Sp. z o.o. na formularzu zgłoszenia gotowości odbioru zamontowania wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wypełnij wniosek o zmianę umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 4. Podpisz nową umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 5. RPWiK Sp. z o.o. dokona plombowania wodomierza.
 6. Po dokonaniu plombowania wodomierza zostanie przesłana pocztą faktura za wykonaną usługę w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem usług.
 7. Podlewaj i korzystaj z odliczenia wody, która nie trafiła do kanalizacji.

Wytyczne do zamontowania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej:

 1. Proponujemy zabudować wodomierz średnicy Ø 15 lub Ø 20.
 2. Wodomierz należy zabudować za wodomierzem głównym, w pomieszczeniu przy wypuście wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wodomierz należy zabudować zgodnie z instrukcją montażu, w poziomie, z zachowaniem odcinków prostych 5DN przed i 3DN za wodomierzem wraz z zaworami odcinającymi.
 4. Koszt zainstalowania wodomierza do podlewania ogrodu ponosi odbiorca usług zgodnie z art. 27 pkt 6; Dz.U. Rok 2017, poz. 328 z dnia 10.02.2017 r.
 5. Zainstalowany wodomierz należy, zgłosić do zaplombowania przez RPWiK Sp. z o.o. na formularzu zgłoszenia gotowości odbioru zamontowania wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej.
 6. Po zgłoszeniu montażu wodomierza zostanie sporządzona nowa umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Istotne informacje:

Schemat montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej