Woda z RPWiK

Nasza woda dobra jest!

Dostarczana przez nas woda to gwarancja wysokiej jakości i czystości. Doskonale wiemy, że jakość wody ma niebagatelne znaczenie w każdym gospodarstwie domowym i robimy wszystko, by codziennie zapewnić Państwu wodę najwyższej jakości.

Dla każdego ujęcia wody pitnej, jakim dysponujemy, przynajmniej raz w roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonywane są badania jakości wody w wymaganym, pełnym zakresie (tzw. monitoring przeglądowy). Badania prowadzi własne laboratorium, a dodatkowo parametry nie oznaczane u nas wykonuje Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Jak dotąd dla parametrów objętych tym monitoringiem, w żadnej tak analizowanej próbce, nigdy nie zdarzyły się jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Oprócz tego laboratorium RPWiK sp. z o.o. prowadzi comiesięczny monitoring kontrolny jakości wody, analizując próbki pobierane w całym rejonie naszej działalności. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym, a także fizykochemicznym – tu w zakresie monitoringu kontrolnego, rozszerzonego o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom oraz związki azotowe, siarczany i twardość wody. Dodatkowo, niezależną, stałą kontrolę jakości wody prowadzi również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.

Nasza woda spełnia wszystkie normy jakości: polskie, Unii Europejskiej, a także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Posiada wiele cennych i korzystnych dla zdrowia minerałów można ją pić bez przegotowania – prosto z kranu!

Zobacz wyniki badań: 

 

Podstawowe parametry wody: mętność, żelazo, mangan

Woda dostarczana do sieci wodociągowej powinna być nie tylko bezpieczna dla zdrowia, ale również akceptowalna pod względem wyglądu, smaku i zapachu.

Parametry: mętność, żelazo i mangan są podstawowymi wskaźnikami fizykochemicznymi, które świadczą o estetycznych walorach wody. Wysokie wartości żelaza powyżej 300 μg/l mogą powodować podwyższenie mętności i barwy wody, powstawanie mazistych osadów w przewodach wodociągowych i naczyniach, co konsument może ocenić wizualnie. Mangan powyżej wartości 100 μg/l nadaje wodzie niepożądany smak, a także powoduje przebarwienia odzieży podczas prania i brudzenie ceramiki sanitarnej.

W związku z tym, powyższe parametry również są normowane, mimo że nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, wręcz są to mikroelementy niezbędne dla człowieka i w odpowiedniej postaci powinny być dostarczane do organizmu, najlepiej wraz z pożywieniem.

Reasumując, woda w sieci wodociągowej na terenie działania RPWiK Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 13.11.2015r. [Dz.U. z 2015r., poz. 1989], czyli jest bezpieczna dla zdrowia i akceptowana przez konsumentów.

Poniższe wykresy zbiorcze dla sieci wodociągowej uwzględniają wszystkie trzy wskaźniki. Liniami przerywanymi w odpowiednich kolorach zaznaczono wartość dopuszczalną. Wartości dla mętności są mierzone w jednostkach nefelometrycznych [NTU], a mangan i żelazo w μg/l (wg załączonej tabeli). Na każdym z nich widać poprawę jakości wody dla tych parametrów. Wszystkie pozostałe wskaźniki i parametry badane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie zmieniają się i są takie jak w wodzie na ujęciu, z którego woda pochodzi.

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDW – Najwyższa Dopuszczalna Wartość

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz: Podstawowe parametry