Wyniki przetargów

RPWIK
Sukcesywne dostawy środków czystości

2018-11-20

Informacja o wyborze oferty

RPWIK
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 i 2019/2020

2018-11-09

Informacja o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego

RPWIK
Budowa przyłącza wodociągowego w ul. 29 Listopada w Chrzanowie

2018-10-23

Informacja o zamknięciu postępowania ul. 29 Listopada

RPWIK
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Na Wzgórze w Trzebini – II postępowanie

2018-10-23

Informacja o zamknięciu postępowania ul. Na Wzgórze

RPWIK
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wierzbowa w Płazie – IV postępowanie

2018-10-23

Informacja o zamknięciu postępowania ul. Wierzbowa