Kontakt

RPWIK

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
(RPWiK Sp. z o.o.)
ul. Jagiellońska 8

32-500 Chrzanów

Centrala: 32 624 13 60-61, 32 624 13 70-71 

Sekretariat: 32 623 32 32

Fax.: 32 623 32 42

e-mail: rpwik@home.pl

Rzecznik RPWiK: 32 624 13 60-61 wew. 40, e-mail: rzecznik@rpwik.pl

Napisz do nas

Dział Telefon Nr wewnętrzny (wybór w tonie) Adres e-mail
Dział Administracji i Zaopatrzenia Centrala 22, 65 rpwik@home.pl a.kumala@rpwik.pl
- Magazyn 32 612 28 78    
Dział Obsługi Klienta 32 623 36 22, Centrala 35, 37, 61, 62 dok@rpwik.pl
Dział Spraw Pracowniczych 32 623 32 72, Centrala 27, 47, 49 d.grabowska@rpwik.pl
Dział Finansowo-Księgowy Centrala 44, 45, 67 e.prowalska@rpwik.pl
- Kasa Centrala 46, 55  
- Rachuba Centrala 51  
Jednostka Realizująca Projekt Centrala 36, 40 ti@rpwik.pl
Dział Techniczno - Dokumentacyjny 32 623 96 14, Centrala 41, 42, 68 k.wierzbic@rpwik.pl
Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów Centrala 38, 59, 66 p.ziewalicz@rpwik.pl
Wydział Sieci Wodociągowej 32 623 22 56, Centrala 52, 53 a.najbar@rpwik.pl
Dział Zamówień Publicznych Centrala 54 jwg@rpwik.pl
Dział Ekonomiczno-Organizacyjny Centrala 48 ekonom@rpwik.pl
Wydział Mechaniczny 32 612 28 85, 32 612 17 27   b.bednarczyk@rpwik.pl
Wydział Głównego Energetyka 32 612 28 85, 32 612 17 27   s.dereszowski@rpwik.pl
Wydział Produkcji Wody 32 612 10 39   j.gucik@rpwik.pl
Oddział Eksploatacji Wodomierzy 32 627 62 26   m.borkowski@rpwik.pl
Wydział Sieci Kanalizacyjnej 32 623 54 50, 32 623 28 96 36 s.koziol@rpwik.pl
Wydział Oczyszczania Ścieków:      
- Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów 32 623 54 50, 32 623 28 96 33 u.jelen@rpwik.pl
Laboratorium: 32 627 61 31    m.oczkowski@rpwik.pl
- Pracownia Badania Ścieków   47  
- Pracownia Badania Wody   50  

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych wymienionych w niniejszej wiadomości („e-mail”) jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka   z o.o. w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8, 32-500 Chrzanów.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.), w celu przygotowania i przekazania Pani/Panu odpowiedzi na wiadomość i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, w tym między innymi, prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania.