Kontakt

RPWIK

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
(RPWiK Sp. z o.o.)
ul. Jagiellońska 8

32-500 Chrzanów

Centrala: 32 624 13 60-61, 32 624 13 70-71 

Sekretariat: 32 623 32 32

Reklamacje faktur: 32 623 36 22,  32 622 72 14

Stany wodomierzy: 32 623 36 22,  32 622 72 14

Fax.: 32 623 32 42

e-mail: rpwik@home.pl

Rzecznik RPWiK: 32 624 13 60-61 wew. 30, e-mail: rzecznik@rpwik.pl

Napisz do nas

             Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez RPWiK Informacja w zakresie ochrony danych osobowych 

             Wypełnienie powyższego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

Dział / Wydział Telefon Nr wewnętrzny
(wybór w tonie)
Adres e-mail
Dział Administracji i Zaopatrzenia Centrala 22,

65

rpwik@home.pl

a.kumala@rpwik.pl

- Magazyn 32 612 28 78  
Dział Obsługi Klienta 32 623 36 22,

Centrala

35, 37, 61, 62 dok@rpwik.pl
Dział Spraw Pracowniczych 32 623 32 72,

Centrala

27, 47, 49 d.grabowska@rpwik.pl
Dział Finansowo-Księgowy Centrala 44, 45, 67 e.prowalska@rpwik.pl
- Kasa Centrala 46, 55  
- Rachuba Centrala 51  
Jednostka Realizująca Projekt Centrala 36, 40 ti@rpwik.pl
Dział Techniczno - Dokumentacyjny 32 623 96 14,

Centrala

41, 42, 68 k.wierzbic@rpwik.pl
Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów Centrala 38, 59, 66 p.ziewalicz@rpwik.pl
Wydział Sieci Wodociągowej 32 623 22 56,

Centrala

52, 53 a.najbar@rpwik.pl
Dział Zamówień Publicznych Centrala 54 jwg@rpwik.pl
Dział Ekonomiczny i Organizacyjny Centrala 48 ekonom@rpwik.pl
Wydział Mechaniczny 32 612 28 85,

32 612 17 27

b.bednarczyk@rpwik.pl
Wydział Głównego Energetyka 32 612 28 85,

32 612 17 27

s.dereszowski@rpwik.pl
Wydział Produkcji Wody 32 612 10 39 j.gucik@rpwik.pl
Oddział Eksploatacji Wodomierzy 32 627 62 26 m.borkowski@rpwik.pl
Wydział Sieci Kanalizacyjnej 32 623 54 50,

32 623 28 96

36 s.koziol@rpwik.pl
Wydział Oczyszczania Ścieków:    
- Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów 32 623 54 50,

32 623 28 96

33 u.jelen@rpwik.pl
Laboratorium: 32 627 61 31  m.oczkowski@rpwik.pl
- Pracownia Badania Ścieków 47
- Pracownia Badania Wody 50