Inwestycje

Sprawna i dobrze utrzymana sieć wodno – kanalizacyjna to efekt wieloletniej, systematycznej pracy na rzecz poprawy infrastruktury RPWiK oraz konsekwentnie realizowany plan inwestycji.

Największym i najbardziej kosztownym projektem zrealizowanym w ostatnich latach był projekt „Gospodarka wodna w Chrzanowie”, który w 2004 roku uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (72 %) Jego wartość wyniosła prawie 35,5 mln euro.

W ramach projektu powstało:

Najważniejsze efekty dla mieszkańców:

Aby ciągle podnosić jakość świadczonych dla mieszkańców usług, co roku prowadzimy  szereg inwestycji, dzięki którym zwiększa się dostępność sieci wodno – kanalizacyjnej, a także poprawia jakość wody dostarczanej do domów.

W 2017 roku na inwestycje i remonty zaplanowano prawie 11 milionów zł. Najważniejsze zadania:

 

INFORMACJA

Zadanie pn. „PRZEBUDOWA INSTALACJI BIOGAZOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE” realizowane jest od miesiąca maja 2017 r. przez firmę „Miko-Tech” Sp. z o.o. z Łazisk Górnych wybraną w drodze przetargu publicznego z którą została zawarta umowa o realizację robót  w miesiącu kwietniu 2017 r.

Przedmiotem umowy jest przebudowa instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie.

Efektem realizacji przebudowy będzie montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych, które pozwolą na wytworzenie z biogazu energii elektrycznej w ilości około 490 tys. kWh/rok.

Przewidywany termin uruchomienia 05.2018 r.