Władze

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu – Tadeusz Arkit

Rada nadzorcza:

Przewodniczący – Elżbieta Małgorzata Waśniowska
Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Wincenty Filipczak
Sekretarz – Wojciech Szumny

Prokurenci:

Małgorzata Adamczyk
Ewa Prowalska
Szymon Wyrwik

Jedynym właścicielem RPWiK Sp. z o.o w Chrzanowie jest Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, który posiada 100 proc. udziałów.