Zgloszenie Awarii

Wszelkie awarie prosimy zgłaszać

pod numerem 994

lub 32 623 25 55

można również zgłaszać poprzez IBOK po zalogowaniu