IOD w RPWiK

Inspektor Ochrony Danych w RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie – kontakt

Inspektor Ochrony Danych  w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie

e-mail:  iod@rpwik.pl