Wodomierz do podlewania ogrodu

Instalacja dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu, który odlicza wodę nie trafiającą do kanalizacji

Jak to zrobić?

 1. Zamontuj dodatkowy wodomierz do podlewania ogrodu.
 2. Zgłoś pisemnie zamontowanie wodomierza do RPWiK Sp. z o.o. na formularzu zgłoszenia gotowości do plombownia wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wypełnij nowy wniosek o zmianę umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 4. RPWiK Sp. z o.o. dokona plombowania wodomierza dodatkowego.
 5. Podpisz nową umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 6. Po dokonaniu plombowania wodomierza dodatkowego zostanie wystawiona faktura w wysokości określonej zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
 7. Podlewaj i korzystaj z odliczenia ilości wody, która nie trafiła do urządzeń kanalizacyjnych.

Wytyczne do zamontowania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej:

 1. Proponujemy zabudować wodomierz dodatkowy średnicy Ø 15 lub Ø 20.
 2. Wodomierz należy zabudować za wodomierzem głównym, w pomieszczeniu przy wypuście wody bezpowrotnie zużytej.
 3. Wodomierz należy zabudować zgodnie z instrukcją montażu, w poziomie, z zachowaniem długości odcinków prostych 5DN przed i 3DN za wodomierzem wraz z zaworami odcinającymi.
 4. Koszt zainstalowania wodomierza do podlewania ogrodu ponosi odbiorca usług zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018 poz. 1152).
 5. Zainstalowany wodomierz należy zgłosić do zaplombowania przez RPWiK Sp. z o.o. na formularzu zgłoszenia gotowości do plombowania wodomierza dodatkowego wody bezpowrotnie zużytej.
 6. Po zgłoszeniu montażu wodomierza zostanie sporządzona nowa umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Istotne informacje:

Schemat montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej