Wyburzenie zbiornika biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15 – II postępowanie

2019-04-19 Wojciech Glaser

Informacja z otwarcia ofert