Wykonanie dokumentacji projektowej dla : Część 1: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budowa tłoczni ścieków przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie Część 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Krakowskiej w Młoszowej Część 3: Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Gromieckiej w Libiążu

2019-03-20 Wojciech Glaser

Informacja z otwarcia ofert