Przetargi

Wodociągi Chrzanowskie
Sukcesywne dostawy włazów kanalizacyjnych klasy D 400

2019-07-29

Odpowiedzi na pytania_2 Zmiana terminu składania ofert odpowiedz_1 ZALACZNIKI dostawy włazów D 400 SIWZ dostawy włazód D […]

Wodociągi Chrzanowskie
Budowa wentylacji mechanicznej w budynku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

2019-07-16

odpowiedzi_3 odpowiedzi_2 odpowiedzi_1 SIWZ na wentylację Ogłoszenie o przetargu RPWiK_projekt_przetargowy

Wodociągi Chrzanowskie
Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych i sprzężonych z modułami radiowymi

2019-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ na wodomierze ZALACZNIKI

Wodociągi Chrzanowskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania “Budowa ujęcia wody dla Czyżówki” – etap II

2019-06-06

Ponowna zmiana warunku udziału w postępowaniu Odpowiedź na pytania i zmiana terminu składania ofert odpowiedzi_2 ZALACZNIKI Odpowiedzi […]

Wodociągi Chrzanowskie
Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Trzebini – II postępowanie

2019-05-08

Ogłoszenie na Brzozową SIWZ ul. Brzozowa Trzebinia Brzozowa PROJEKT BUDOWLANY STWiOR Trzebinia Brzozowa Przedmiar Brzozowa Trzebinia

Wodociągi Chrzanowskie
Modernizacja oświetlenia na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

2019-04-26

Poprawione ogłoszenie o przetargu Zmiana ogłoszenia i terminów mapka_1_slup_1_i_2 mapka_2_slup_3 Ogłoszenie o przetargu SIWZ na modernizację oświetlenia

Wodociągi Chrzanowskie
Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek

2019-04-17

Odpowiedź na pytania_3 Odpowiedź na pytania_4 ZALACZNIKI KRATY Ogłoszenie na bud krat Przedmiar na bud krat SIWZ […]

Wodociągi Chrzanowskie
Wyburzenie zbiornika biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15 – II postępowanie

2019-04-10

ZALACZNIKI Odpowiedzi na pytania_1 STWiORB Ogłoszenie o przetargu na zbiornik biogazu Projekt-rozbiórki-zbiornika-biogazu SIWZ Przedmiar-robót   Decyzja

Wodociągi Chrzanowskie
Modernizacja elewacji WKF na GOŚ Chrzanów – II postępowanie

2019-03-22

Zalacznik nr 6 Załącznik nr 7 Ogłoszenie na elewację WKF SIWZ na elewację WKF

Wodociągi Chrzanowskie
Zakup w formie leasingu wraz z dostawą samochodu do diagnostyki sieci kanalizacyjnej

2019-03-20

Odpowiedź na pytanie_4 Odpowiedź na pytanie i wyjasnienia_3 Odpowiedzi na pytania_1 Ogłoszenie na kamerwóz SIWZ na kamerowóz […]