Przetargi

RPWIK
Budowa sieci wodociągowej ul. Bałuckiego w Pogorzycach

2017-06-01

Ogłoszenie na Bałuckiego SIWZ na Bałuckiego Projekt budowlany na Bałuckiego STWIOR na Bałuckiego

RPWIK
Dostawy materiałów dla potrzeb wodociągowych i kanalizacyjnych z podziałem na części.

2017-05-31

Odpowiedzi na pytania_1 ZALACZNIKI do SIWZ od 1 do 9 Zdjęcia do załącznika nr 8 SIWZ Ogłoszenie […]

RPWIK
Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. 1-go Maja 7,9 w Libiążu

2017-05-30

PROJEKT BUDOWLANY Przedmiar SIWZ na ul. 1-go Maja STWiOR Ogłoszenie na ul. 1-go Maja

RPWIK
Zabudowa dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z AKP na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie

2017-05-18

Odpowiedzi na pytania_2 Odpowiedzi na pytania_1 SIWZ na dostawę dmuchawy Ogłoszenie o przetargu

RPWIK
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego w Trzebini

2017-05-09

Odpowiedź na pytanie_2 Odpowiedzi na pytania_1  Zmiana terminu składania ofert   Ogłoszenie o przetargu na ul. Sobieskiego PROJEKT […]

RPWIK
Budowa sieci kanalizacji ul.Stara Huta w Chrzanowie

2017-05-09

STWIOR Stara Huta Przedmiar Stara Huta SIWZ Stara Huta Projekt budowlany Stara Huta Ogłoszenie Stara Huta

RPWIK
Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Przyrodnicza w Libiążu

2017-04-25

Ogłoszenie o przetargu na Przyrodniczą PROJEKT BUDOWLANY 1 Przedmiar na Przyrodniczą SIWZ na Przyrodniczą STWIOR

RPWIK
Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych – ul. Górna w Libiążu

2017-04-13

Ogłoszenie na Górną Projekty budowlane Przedmiary na Górną SIWZ na Górną STWiOR na Górną

RPWIK
Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Piłsudskiego w Libiążu

2017-04-10

Ogłoszenie na Piłsudskiego PROJEKT BUDOWLANY 1 Przedmiar na Piłsudskiego SIWZ STWiOR

RPWIK
Sukcesywne wykonywanie kosztorysów inwestorskich w 2017 roku w zakresie projektowanych inwestycji

2017-03-17

Ogłoszenie kosztorysy SIWZ kosztorysy Odpowiedzi na pytania_1 Odpowiedzi na pytania_2

RPWIK
Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Orzeszkowej w Libiążu

2016-09-13

Ogłoszenie Orzeszkowej SIWZ Orzeszkowej Zmiany w SIWZ STWiOR Orzeszkowej Przedmiar Orzeszkowej Projekt Budowlany Orzeszkowej