Wyniki przetargów

RPWIK
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Stara Huta w Chrzanowie

2017-05-26

Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji w ul. Stara Huta w Chrzanowie

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na przebudowę sieci wodociągowej ul. Piłsudskiego w Libiążu

2017-05-17

Informacja o wyborze oferty na przebudowę sieci wodociągowej ul. Piłsudskiego w Libiążu

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na przebudowę sieci wodociągowej ul. Przyrodnicza w Libiążu

2017-05-17

Informacja o wyborze oferty na przebudowę sieci wodociągowej ul. Przyrodnicza w Libiążu

RPWIK
Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej

2017-05-17

Informacja o udzieleniu zamówienia na modernizację oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej ul. Lenartowicza w Żarkach

2017-05-12

Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej ul. Lenartowicza w Żarkach

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych ul. Górna w Libiążu

2017-05-12

Informacja o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych ul. Górna w Libiążu

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na sieć wodociągową ul. Głęboka w Myślachowicach

2017-05-12

Informacja o wyborze oferty na sieć wodociągową ul. Głęboka w Myślachowicach

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na dostawę, montaż, rozruch ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni w Trzebini-Sierszy

2017-05-12

Informacja o wyborze oferty na dostawę, montaż, rozruch ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni w Trzebini-Sierszy

RPWIK
Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu energetycznego

2017-05-12

Informacja o wyborze oferty na wykonanie audytu energetycznego