Modernizacja oczyszczalni ścieków Chrzanów – przebudowa instalacji biogazowej

2017-11-02 Wojciech Glaser

ST-04 ST-05 ZALACZNIKI Załącznik nr 9 – Projekt budowlany – zbiornik Załącznik nr 10 – STWiOR instalacje elektryczne i AKP – agregaty Załącznik nr 11 – Przedmiar – zbiornik Załącznik nr 12 – Projekt budowlany – agregaty Załącznik nr 13 – STWiOR instalacje elektryczne i AKP – zbiornik Załącznik nr 14 – Przedmiary – agregaty Załącznik nr 15 – Dokumentacja geotechniczna Załącznik nr 16 – Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Załącznik nr 17 – Projekt umowy Zmiany w SIWZ, odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert AGREGATY Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ Odpowiedzi na pytania i zmiana w treści SIWZ Odpowiedzi na pytania_2 Odpowiedzi na pytania_3 Odpowiedzi na pytania_4 odpowiedzi na pytania_5 Ogłoszenie o przetargu Rys.1 SIWZ na modernizację ST-01 ST-02 ST-03