Przetargi

Wodociągi Chrzanowskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania “Budowa ujęcia wody dla Czyżówki” – etap II

2019-06-06

Ponowna zmiana warunku udziału w postępowaniu Odpowiedź na pytania i zmiana terminu składania ofert odpowiedzi_2 ZALACZNIKI Odpowiedzi […]

Wodociągi Chrzanowskie
Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Trzebini – II postępowanie

2019-05-08

Ogłoszenie na Brzozową SIWZ ul. Brzozowa Trzebinia Brzozowa PROJEKT BUDOWLANY STWiOR Trzebinia Brzozowa Przedmiar Brzozowa Trzebinia

Wodociągi Chrzanowskie
Modernizacja oświetlenia na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

2019-04-26

Poprawione ogłoszenie o przetargu Zmiana ogłoszenia i terminów mapka_1_slup_1_i_2 mapka_2_slup_3 Ogłoszenie o przetargu SIWZ na modernizację oświetlenia

Wodociągi Chrzanowskie
Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek

2019-04-17

Odpowiedź na pytania_3 Odpowiedź na pytania_4 ZALACZNIKI KRATY Ogłoszenie na bud krat Przedmiar na bud krat SIWZ […]