Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek

2019-04-17 Wojciech Glaser

Odpowiedź na pytania_3

Odpowiedź na pytania_4

ZALACZNIKI

KRATY Ogłoszenie na bud krat Przedmiar na bud krat SIWZ na bud krat Zmiana terminów składania ofert, składania wadium i otwarcia ofertodpowiedzi na pytania_1odpowiedzi na pytania_1Odpowiedzi na pytania_2

PRZEDMIAR-NOWY