Wykonanie dokumentacji projektowej dla: Część 1: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Wąska w Myślachowicach Część 2: Budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Pogorska w Chrzanowie Część 3: Budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Waryńskiego w Myślachowicach

2019-05-24 Wojciech Glaser

Informacja o wyborze oferty