Wykonanie dokumentacji projektowej dla: Część 1: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Wąska w Myślachowicach Część 2: Budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Pogorska w Chrzanowie Część 3: Budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Waryńskiego w Myślachowicach.

2019-04-25 Wojciech Glaser

Waryńskiego, Piaski Myślachowice

Pogorska Chrzanów

SIWZ na projekty

Wąska Myślachowice

Ogłoszenie na projekty