Wykonanie dokumentacji projektowej dla: Część 1: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową tłoczni ścieków przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie Część 2: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Krakowskiej w Młoszowej Część 3: Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Gromieckiej w Libiążu.

2019-04-03 Wojciech Glaser

Informacja o wyborze oferty