Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania “Budowa ujęcia wody dla Czyżówki” – etap II

2019-06-06 Wojciech Glaser

Ponowna zmiana warunku udziału w postępowaniu

Odpowiedź na pytania i zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi_2

ZALACZNIKI

Odpowiedzi na pytania_1

SIWZ dokumentacja Czyżówka

Ogłoszenie dokumentacja Czyżówka

Załącznik nr 7 wyrys z mapy zasadniczej

Załącznik nr 8 Analiza fizyko-chemiczna

Załącznik nr 9 Pozwolenie wodnoprawne Czyżówka

Załącznik nr 10 Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA

Załącznik nr 11 Zapewnienie dostaw energii elektrycznej